Erosiebestrijding

De gemeente voert sinds 2002 samen met de Interbestuurlijke Samenwerking Land & Water op grote schaal erosiebestrijdingswerken uit. In overleg met de landbouwers werden reeds talrijke grasbufferstroken, grasgangen, damconstructies en kleine bufferbekkentjes aangelegd.

U kunt als landbouwer nu ook beheersovereenkomsten afsluiten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voor het nemen van erosiebestrijdende maatregelen. Beheersovereenkomsten zijn contracten met een duur van 5 jaar, waarbij u jaarlijks een vergoeding krijgt als u de maatregelen en de voorwaarden naleeft. Directe inzaai, niet-kerende bodemwerking, aanleg van grasbufferstroken en grasgangen zijn maatregelen waarvoor u als landbouwer een beheersovereenkomst kunt afsluiten met de Vlaamse Landmaatschappij(VLM).

Informatie hieromtrent vindt u ook op de website van de Watering van Sint-Truiden