Euthanasieverklaring

Registratie van een wilsbeschikking inzake euthanasie

U kunt bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis terecht om een wilsverklaring inzake euthanasie te laten registreren.

Elke handelsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan in een schriftelijke verklaring zijn wil te kennen geven dat een arts euthanasie toepast indien hij/zij niet meer wilsbekwaam is of dat hij/zij zich in een situatie zou bevinden waar euthanasie toegepast mag worden volgens de wet van 28 mei 2002 met betrekking tot euthanasie.

Een wilsverklaring inzake euthanasie blijft geldig voor een periode van vijf jaar.

Voor de registratie van een wilsverklaring inzake euthanasie kan gebruik gemaakt worden van een modelformulier. Met dit formulier kunt u ook een wilsverklaring herbevestigen, herzien of intrekken.

U kunt een wilsverklaring laten registreren voor uzelf, maar er is ook een mogelijkheid voorzien dat u een wilsverklaring opstelt en aanbiedt ter registratie voor een persoon die fysiek niet bekwaam is om een wilsverklaring op te stellen en/of te ondertekenen.

Bij het invoeren van de wilsverklaring door de gemeentelijke ambtenaar wordt de juistheid van de informatie nagegaan op basis van het rijksregister van de natuurlijke personen en wordt het respect voor de privacy gegarandeerd.

Contact

Carina Geradon - 011 88 04 91
Carine Conard - 011 88 04 90
Vicky Van Meensel - 011 88 04 75

bevolking@gingelom.be

Openingsuren