Evenementtoelating

Omschrijving

De organisator moet een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur voor het inrichten van een evenement (op de openbare weg). De gemeente is voorstander van zoveel mogelijk kwalitatieve evenementen. We willen daarbij de overlast voor mensen die niet deelnemen aan het evenement tot een minimum beperken.

Daarom vragen we organisatoren om ons uitgebreid en tijdig te informeren over de geplande festiviteiten. We bekijken elke aanvraag immers vanuit verschillende invalshoeken.