Exploitatievergunning horecazaken

Omschrijving

Elke horecazaak is verplicht een exploitatievergunning aan te vragen. Je dient tenminste 1 maand voor de opening van de inrichting, de openingsdatum mee te delen aan de gemeente.

Vervolgens zal door de brandweer een onderzoek ter plaatse worden uitgevoerd. Indien uit het verslag van de brandweer zou blijken dat de horecazaak niet voldoet aan de geldende normen dient de zaak zich in orde te brengen volgens de bemerkingen uit het brandweerverslag. Een nieuwe zaak dient echter onmiddellijk in orde te zijn alvorens te worden geopend.

De horeca is de bedrijfstak die alle hotels, eet- en drinkgelegenheden omvat. Het woord is een samentrekking van de woorden hotel, restaurant en café. Officieel zijn horecazaken uitbatingen die vallen onder NACEBEL-codes 55 en 56. Om op Europees niveau statistieken bij te kunnen houden over de verschillende economische sectoren, werd een lijst opgemaakt waarin elke sector een nummer toegewezen kreeg. Dit nummer
is de NACE-code. Wanneer je jouw onderneming inschrijft bij het ondernemingsloket, moet je opgeven welke activiteiten je allemaal wenst uit te voeren.
In de NACE-lijst staan horecazaken gerangschikt onder codes 55 en 56.

Onder code 55 staan hotels, bed & breakfasts, kampeerterreinen, e.d.:

 • 55.100 Hotels en dergelijke accommodatie
 • 55.201 Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra
 • 55.202 Vakantieparken
 • 55.203 Gites, vakantiewoningen en -appartementen
 • 55.204 Gastenkamers
 • 55.209 Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf
 • 55.300 Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen
 • 55.900 Overige accommodatie

Onder code 56 staan de restaurants en cafés:

 • 56.101 Eetgelegenheden met volledige bediening
 • 56.102 Eetgelegenheden met beperkte bediening
 • 56.210 Catering
 • 56.290 Overige eetgelegenheden
 • 56.301 Cafés en bars
 • 56.302 Discotheken, dancings en dergelijke
 • 56.309 Andere drinkgelegenheden

Daarnaast dien je eveneens rekening te houden met een aantal andere reglementen en vergunningen zoals;

 • algemene starterformaliteiten;
 • schenken van drank;
 • hygiëneattest;
 • milieuvergunning;
 • muziek;
 • stedenbouwkundige vergunning en attesten;
 • reclame- en opschriften;
 • terrassen;
 • vergunning federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV);
 • tewerkstelling van werknemers;
 • roken in de horeca.