Exploitatievergunning voor hotels

Omschrijving

Sinds 1 januari 2010 is in Vlaanderen een nieuw toeristisch logiesdecreet van kracht. Het decreet onderscheidt 5 types logiesverstrekkende bedrijven en maakt sommige inrichtingen
meldingsplichtig en anderen vergunningsplichtig:

1) Hotels
Het logiesdecreet definieert een hotel als een centraal beheerde, uitgeruste
inrichting met afgescheiden en daartoe uitgeruste kamers met
ontbijtmogelijkheid en met dagelijks onderhoud van de kamers en de
sanitaire voorzieningen én waar men kan overnachten. Een hotel moet over
minstens 4 kamers beschikken.
Een hotel is altijd vergunningsplichtig. Er is geen mogelijkheid om gebruik te
maken van de meldingsplicht.

2) Openluchtrecreatieve terreinen.
Het logiesdecreet definieert een openluchtrecreatief verblijf als een
verblijfplaats, een toeristische kampeerplaats, een kampeerplaats voor
kortkampeerders, een kampeerautoplaats of een plaats op de tentenweide.
Een openluchtrecreatief terrein met maximum twee plaatsen voor
openluchtrecreatieve verblijven en voor maximum acht toeristen is
meldingsplichtig.
Een openluchtrecreatief terrein met meer dan twee plaatsen voor
openluchtrecreatieve verblijven en voor meer dan acht toeristen is vergunningsplichtig.

3) Gastenkamers
Het logiesdecreet definieert een gastenkamerexploitatie als een uitgeruste
inrichting met één of meer afgescheiden en daartoe uitgeruste kamers of
ruimtes die deel uitmaken van de persoonlijke en gebruikelijke
ééngezinswoning of aanpalende bijgebouwen ervan en waar men kan
overnachten. Een gastenkamerexploitatie is beperkt tot 15 gastenkamers
met een maximale capaciteit van 32 personen.
Let op: de ruimte waar u aan de toerist het ontbijt en eventuele andere
maaltijden aanbiedt, mag niet toegankelijk zijn voor derden en kan dus geen enkele vorm
van restaurant of café inhouden. De combinatie gastenkamer - café/restaurant is dus niet
vanzelfsprekend.
Een gastenkamerverblijf met maximum 2 kamers en bestemd voor maximum 8 toeristen is
meldingsplichtig
Een Gastenkamerverblijf met méér dan 2 kamers en voorzien op méér dan 8 toeristen is
vergunningsplichtig.

4) Vakantiewoningen
Het logiesdecreet definieert een vakantiewoning als een uitgeruste woning
of studio, of een uitgerust appartement, waarvoor een persoonlijk
gebruiksrecht wordt verleend, met mogelijkheid voor de toerist om zelf
maaltijden te bereiden.
Vakantiewoningen zijn meldingsplichtig. Indien u dat wenst, kunt u ook een
vergunning aanvragen.

5) Vakantielogies
Het toekomstig logiesdecreet definieert een vakantielogies als een daartoe
uitgeruste inrichting of een afgescheiden en hiervoor uitgeruste ruimte die
de mogelijkheid tot verblijf biedt en waar men kan overnachten, maar die
niet in één van de vier andere categorieën kan worden ingedeeld.
Een toeristisch logies in de categorie Vakantielogies met maximum twee
kamers en voor maximum acht toeristen is medlingsplichtig.
Een toeristisch logies van de categorie Vakantielogies met méér dan twee
kamers en voorzien op méér dan acht toeristen is vergunningsplichtig.
Vergunde instellingen krijgen een comfortclassificatie ('sterren') en worden mee opgenomen in promotiecampagnes van Toerisme Vlaanderen.

Bijkomende informatie

Meer informatie, melding en vergunningsaanvraag:
Toerisme Vlaanderen
Grasmarkt 61
1000 Brussel
Tel.: 02 504 03 12
Website: www.toerismevlaanderen.be