Aangifte van een geboorte

Aangiftetermijn en-plaats

Binnen de 15 dagen na de bevalling, gebeurt de aangifte van de geboorte door de vader, de moeder of beiden bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar uw kindje geboren is.

Voor te leggen documenten

- Attest van geboorte (afgeleverd door ziekenhuis, vroedvrouw of de dokter)
- Identiteitskaarten (ouders)
- Huwelijksboekje

Erkenning voor de geboorte

Indien u niet gehuwd bent, kan u wel als vader het kindje erkennen. De moeder dient hiervoor steeds de toestemming te geven. De erkenning kan gebeuren bij afzonderlijke akte voor de geboorte, tijdens de aangifte van de geboorte of na de geboorte.
Bij een erkenning voor de geboorte dient u een attest van de gynecoloog voor te leggen, met bevestiging dat de zwangerschap minstens 6 maanden gevorderd is.

Indien een van de ouders (of beiden) nog gehuwd is (zijn) met een andere partner, of het huwelijk van de moeder is nog geen 300 dagen ontbonden op het ogenblik van de geboorte van het kind, gelieve eerst de burgerlijke stand te contacteren voor bijkomende informatie.

Geboortepremie

De gemeente Gingelom geeft een geboortepremie van 100 euro aan elke nieuwgeborene.

Contact

Carina Geradon - 011 88 04 91
Carine Conard - 011 88 04 90
Vicky Van Meensel - 011 88 04 75

bevolking@gingelom.be

Openingsuren