Gewestplan

Omschrijving

De gewestplannen zijn beleidsdocumenten waarin de visie van de overheid wordt uitgedrukt omtrent de toekomstige ruimtelijke ordening.
Een gewestplan heeft betrekking op een deel van een gewest, het omschrijft de bestemmingsgebieden en geeft aanwijzingen omtrent de verkeerswegen en nutsinfrastructuur. In de gewestplannen kunnen aanvullende stedebouwkundige voorschriften opgenomen worden.
De originele analoge gewestplannen zijn op schaal 1/25.000 gedrukt, waarbij de bestemmingsgebieden in overdruk bovenop de topgrafische kaart van het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) werden ingetekend.

De bestemmingsgebieden in het gewestplan worden in 6 verschillende gebieden ingedeeld:

  • Woongebieden;
  • Industriegebieden;
  • Dienstverleningsgebieden;
  • landelijke gebieden;
  • recreatiegebieden;
  • gebieden bestemd voor ander grondgebruik.

Deze gebieden worden vervolgens nog eens onverdeeld.

In overdruk kan over de vermelde gebieden nog nadere informatie ingetekend zijn, zoals waterwinningsgebieden, renovatiegebieden, overstromingsgebieden. Op het plan worden tevens de hoofdverkeersvoorzieningen aangegeven, zoals landwegen, autosnel-, spoor- en waterwegen, transportleidingen.

Bijkomende informatie
Op de geografische portaalsite E-government Vlaamse regering Geo-Vlaanderen kan de afbakening van het Gewestplan van deze gemeente op kaart geconsulteerd worden.