Nieuwe maatregelen van kracht vanaf 8 juni 2020

 

Vanaf 8 juni wordt alles terug toegestaan, behalve de zaken die uitdrukkelijk verboden worden.
 Voor individueel gedrag gelden 6 gouden regels:

- Hygiënemaatregelen blijven essentieel (handen wassen, niet kussen/handen geven)
- Activiteiten vinden bij voorkeur buiten plaats of in een goed geventileerde ruimte
- Neem extra voorzorgsmaatregelen voor risicogroepen
- Bewaar een veilige afstand van 1,5 meter
- De ‘bubbel’ voor sociale contacten wordt uitgebreid tot 10 personen per week. Dit mogen elke week 10 andere personen zijn.
- Groepsactiviteiten zijn mogelijk, met een maximum van 10 personen per groep, kinderen inbegrepen.
 
We rekenen op ieders verantwoordelijkheidsgevoel om deze regels na te leven.
 
Horeca:
- Cafés, bars en restaurants openen opnieuw vanaf 8 juni met volgende regels:
      > afstand van 1,5 meter tussen de tafels
      > max. 10 personen per tafel
      > het bedienend personeel draagt een mondmasker
      > de bediening gebeurt aan tafel
      > sluitingsuur om 1u ’s nachts (inclusief nachtwinkels)
- Vanaf 1 juli ten vroegste mogen ook speelhallen en casino’s openen. Banket- en receptiezalen mogen openen voor maximaal 50 personen.
- Vanaf 31 augustus ten vroegste mogen nachtclubs en discotheken openen en mogen er weer fuiven plaatsvinden.

 
Cultuur:
- Alle culturele activiteiten zonder publiek mogen hervatten vanaf 8 juni
- Culturele activiteiten mét publiek (vb. bioscoop) mogen vanaf 1 juli hervatten volgens protocol, voor maximaal 200 personen en het dragen van een mondmasker is aanbevolen
 
Sport:
- Zwembaden en wellnesscentra blijven voorlopig gesloten
- Er moet geen onderscheid gemaakt worden tussen in- of outdoorsport, noch tussen amateur en professioneel.
- Wedstrijden en trainingen mogen terug doorgaan.
- Fitnesscentra kunnen openen volgens protocol
- Contactloos trainen blijft de regel voor contactsporten
- Douches en kleedkamers blijven gesloten
- Sporten kan met maximaal 20 personen
-Vanaf 1 juli wordt alles toegelaten in overeenstemming met de respectievelijke protocols:
          > Sporten zal mogelijk zijn met maximaal 50 personen
          > Het publiek mag uit maximaal 200 personen bestaan, deze moeten ook zitten
 
Erediensten mogen plaatsvinden met maximaal 100 personen. Riten met fysiek contact zijn niet toegestaan.
Vanaf 1 juli mogen er maximaal 200 personen aanwezig zijn.
 
Toerisme:
- Eén- of meerdaagse uitstappen in eigen land zijn weer mogelijk
- Vanaf 15 juni  zijn reizen binnen de EU, Groot-Brittannië en de 4 overige Schengenlanden weer mogelijk, mits het ontvangend land buitenlands bezoek aanvaardt
- Reizen buiten Europa worden later bekeken in Europees verband

Ontspanning en vrije tijd:
Alles is toegestaan, met uitzondering van indoor speeltuinen, pretparken en conferenties. Deze mogen weer openen/plaatsvinden vanaf 1 juli.
 
Events:
Vanaf 1 augustus mogen kermissen, dorpsfeesten, … weer plaatsvinden. Grote evenementen blijven tot minstens 31 augustus verboden.
 
Fase 4 en 5 zullen in juli en augustus aangevat worden, afhankelijk van de evolutie van de epidemie.


UPDATE - 18 mei 2020
fase 2 van de noodmaatregelen gaat in.  Dit omvat:
 
Onderwijs
- Het onderwijs start partieel op.

Cultuur
- Musea en culturele bezienswaardigheden mogen openen, mits een online of telefonisch ticketsysteem om de toevloed aan personen te beperken. De cafetaria/restaurants blijven echter gesloten.
- Bibliotheken mogen terug open, in Gingelom wordt voorlopig nog verder gewerkt met enkel de afhaaldienst.

Economisch leven
- Contactberoepen mogen heropstarten, enkel op afspraak, met mond/neusbescherming voor klant en personeel en met de nodige veiligheidsafstand tussen de klanten.
- Kleine markten met max. 50 kramen mogen terug open, mits toestemming van de lokale besturen, een circulatieplan, het respecteren van de nodige veiligheidsafstanden en neus/mondbescherming (verplicht voor de marktkramer en personeel, sterk aanbevolen voor bezoekers).

Sport en vrije tijd
- Dierentuinen en natuurlijke trekpleisters kunnen heropenen, mits een online of telefonisch ticketsysteem om de toevloed aan personen ter beperken. Er moet ook een circulatieplan zijn. Cafetaria/restaurant/speelpleinen/attracties blijven echter gesloten.
- Buiten sporten kan met een groep van max. 20 personen, enkel reguliere lessen en trainingen in clubverband mogen doorgaan, mits in acht name van sociale afstand en in aanwezigheid van een trainer/coach.

Erediensten
- Huwelijken en begrafenissen kunnen voor wat betreft de plechtigheid (!) met max. 30 personen plaatsvinden, mits in acht name van alle voorzorgsmaatregelen en afhankelijk van de maximale bezettingsgraad van de lokalen. Opgelet: geen recepties of feesten.

Evenementen
- Sportieve, culturele, recreatieve, … evenementen blijven verboden, al zeker tot en met 30/6/2020.


UPDATE - 11 mei 2020
alle winkels mogen openen mits het strikt in acht nemen van volgende regels:
- De basismaatregelen blijven gelden (fysieke afstand, basishygiëne, niet ziek zijn, …).
- Het dragen van een mondmasker wordt sterk aanbevolen.
- Max. 1 klant per 10 m2 (uitzondering voor kleinere winkels).
- Max. 30 minuten in de winkel.
- Alleen (met uitzondering van het begeleiden van kinderen < 18 jaar en/of personen die begeleiding nodig hebben).
- In de buurt van je woon- of werkplaats.
- Geen massa-effect. Draai dus om indien het druk is.
- Voorrang geven aan oudere mensen (65+), minder mobiele mensen en zorgpersoneel.
- De werkgever is er verantwoordelijk voor dat de werknemers in veilige omstandigheden kunnen werken.
 
Markten blijven nog gesloten. Geïsoleerde kramen mogen wel openen (zowel food- als non-food).
Geen dagexcursies/toerisme en geen bijeenkomsten.
Geen beroeps- of amateursportwedstrijden tot en met 31 juli.
 
UPDATE - 10 mei 2020
beperkte sociale contacten zijn toegestaan:
- Elk gezin mag max. 4 personen ontvangen (liefst in buitenlucht). Dit moeten steeds dezelfde 4 personen zijn, wees dus bewust van de keuze die je maakt. Uiteraard moeten de basismaatregelen nageleefd worden (niet ziek zijn, basishygiëne, fysieke afstand,…).
- Door het aantal contacten te limiteren, kan contactonderzoek en contactopvolging efficiënt verlopen.
- Er moet aandacht zijn voor ouderen en kwetsbare personen.
- Er wordt beroep gedaan op de burgerzin en verantwoordelijkheid van eenieder.


UPDATE - 4 mei 2020
Gezien de gunstige ontwikkeling van de pandemie heeft de Nationale Veiligheidsraad besloten om de maatregelen op het gebied van de volksgezondheid vanaf 4 mei 2020 geleidelijk (en voorwaardelijk) te versoepelen. In het kader van het crisisbeheer tegenover COVID-19 gaat er een overgangsfase van start die moet toelaten om over te schakelen naar een nieuwe ‘normale’ situatie.

 Maatregelen vanaf 4 mei:
- Afspreken met 2 vrienden kan voor een sportieve activiteit in de buitenlucht, met voldoende fysieke afstand.
- Bedrijven openen terug, maar telewerk blijft de norm.
- Stoffenwinkels openen terug de deuren.
- Ziekenhuizen breiden de toegang tot algemene en gespecialiseerde zorg stap per stap en op een veilige manier uit.
- Het openbaar vervoer rijdt terug op volle kracht: het dragen van een mondmasker is verplicht!
 
Deze 5 preventieve richtlijnen blijven van kracht:
- Blijf thuis, zeker als je ziek bent.
- Was je handen regelmatig met water en zeep.
- Hou minstens 1,5 meter afstand.
- Beperk je fysieke sociale contacten.
- Draag een mondmasker op het openbaar vervoer en op drukke openbare plaatsen.

Om een heropflakkering van COVID-19 te voorkomen die al onze inspanningen dreigt te ondermijnen, is het belangrijk om de geleidelijke opheffing van de maatregelen te respecteren. We mogen niet overhaast te werk gaan en moeten de tijd nemen om ons voor te bereiden op de aanpassing van ons gezins-, privé- en beroepsleven aan de nieuwe reflexen op het gebied van de volksgezondheid !UPDATE - 16 april 2020

Doe-het-zelfwinkels en tuincentra kunnen opnieuw openen vanaf 18 april, onder dezelfde voorwaarden als voedingswinkels. 

Alle bestaande regelingen in verband met de bezoekmogelijkheden aan rust- en verzorgingstehuizen blijven in alle zorgsectoren tot nader order gelden. Op dit moment zijn de voorwaarden om op een veilige en haalbare manier uitvoering te geven aan de aanbeveling van de Nationale Veiligheidsraad nog niet vervuld.
Er wordt gewerkt om zo snel als mogelijk te bepalen welke voorwaarden moeten vervuld zijn om bezoek in de residentiële zorgvoorzieningen terug mogelijk te maken. Hierbij zal rekening gehouden worden met de veiligheid van bewoners en hun familie evenals met de werklast en de veiligheid van het personeel.


UPDATE - 6 april 2020 

Bibliotheek CLIM start vanaf deze week met een ophaaldienst! Meer informatie hierover vindt u in dit artikel op onze website.


UPDATE - 2 april 2020

Sorteerpark Gingelom opent vanaf 7 april onder strikte voorwaarden:
Heeft u thuis voldoende ruimte om uw afval nog even te stockeren? Stel een bezoek aan het sorteerpark dan nog even uit. Maak gebruik van de huis-aan-huisophalingen. Zo geraakt u ook al heel wat afval kwijt.
Probeer in ieder geval de eerste dagen na de heropening het park te vermijden, zo is er geen grote toeloop en zal u minder lang moeten aanschuiven.

- Per gezin mag er 1 keer per week worden langsgekomen met max. 1m³.
- Kom alleen naar het sorteerpark. Opgelet: de parkwachter mag u niet helpen met uitladen.
- Hou voldoende afstand (> 1,5 meter) van de parkwachters en andere bezoekers.
- Blijf tijdens het aanschuiven in uw wagen.
- Sorteer uw afval thuis goed zodat u snel en vlot uw afval in de correcte container kan achterlaten.
- Aanvoer en hakselen van groenafval (snoeihout, takken, …) zal doorgaan zoals gebruikelijk.
- Asbest kan niet naar het park gebracht worden. De persoonlijke beschermingsmiddelen zijn nu nodig voor de zorgsector. Stel het verwijderen van asbest uit tot na de coronacrisis.
- Er mag geen cash aanvaard worden. De betalende fracties kunnen gratis worden aangeleverd voor de duur van de Coronamaatregelen. Hou hierbij rekening met het wekelijkse maximum van 1m³.
- De verkoop van vuilniszakken wordt stopgezet.
- De verkoop van compost wordt stopgezet.
- De openingsuren van de winterperiode blijven gelden. Het park is open van 9 tot 12.00 uur en 12.30 uur tot 16.30 uur.
- Het aantal bezoekers op het park wordt beperkt tot 5 bezoekers tegelijkertijd.UPDATE - 28 maart 2020

Limburg.net bezorgde nog onderstaande update.
Aantal aangeboden zakken beperkt tot vier
Om zoveel mogelijk ophalingen te kunnen blijven garanderen beperkt Limburg.net het aantal aangeboden afvalzakken tot vier per afvalsoort. Voor huisvuil en pmd was het aantal aangeboden zakken al beperkt tot vier door de richtlijnen van de Vlaamse overheid.
Op dit ogenblik lukt het nog net om volgens het voorziene schema te werken. Maar dit wordt elke dag een grotere uitdaging. Ook de ophaalfirma’s worden immers geconfronteerd met afwezigheden. Daarnaast zijn er ook de bijkomende voorzorgsmaatregelen waardoor zij op een andere manier dan normaal werken. Limburg.net vraagt daarom aan iedereen om de beperkingen in het aangeboden afval te respecteren.
- De ophaling start zoals steeds om 6 uur ’s ochtends. Zet uw afval de avond voordien of uiterlijk ’s ochtends om 6u buiten, zo staat het steeds tijdig aan de straat.
- Respecteer de maximumgewichten die in de container of zak mogen. bv. Een pakket papier mag max. 15 kg wegen, een grote zak huisvuil 10 kg en een kleine zak 5 kg.
- Zorg ervoor dat u niet teveel afval buiten zet per ophaalbeurt: maximum 4 zakken voor huisvuil, pmd en groenafval en max. 1 m³ papier en karton
- Sorteer correct zodat uw afval niet geweigerd moet worden.

Grofvuilophalingen aan huis uitgesteld tot 3 mei
Om zoveel mogelijk capaciteit vrij te houden voor de ophaling van huisvuil, gft, pmd en papier en karton worden de grofvuilophalingen aan huis voorlopig uitgesteld tot na 3 mei. Iedereen die al een aanvraag deed voor een grofvuilophaling wordt hiervan persoonlijk verwittigd. De geplande ophalingen worden verschoven naar de eerstkomende ophaaldatum in mei. 


UPDATE - 18 maart 2020 10u00

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 17 maart nieuwe maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Deze nieuwe maatregelen gaan in vanaf woensdag 18 maart 12u.

De gemeente Gingelom volgt deze federale richtlijnen en maatregelen om de risico’s op verspreiding zo veel mogelijk in te perken. 

Voor de gemeentelijke dienstverlening betekent dit het volgende:

Gemeentehuis (gemeente + OCMW)
De dienstverlening blijft gegarandeerd, maar om zowel ons personeel als onze inwoners te beschermen wordt er enkel op afspraak gewerkt.
Probeer uw vragen zoveel mogelijk telefonisch of via e-mail te stellen. Gelieve enkel naar het gemeentehuis te komen indien noodzakelijk en enkel na afspraak. We vragen om niet-noodzakelijke afspraken zoveel mogelijk uit te stellen.
Afspraken kunnen tijdens de reguliere openingsuren gemaakt worden via 011 88 10 31.
Betalingen in het gemeentehuis zullen enkel via bancontact kunnen gebeuren.

De zitdagen van Stebo, Wijk-werken en Land van Loon zullen niet doorgaan.
 
Kinderdagverblijf Minimax
Het kinderdagverblijf blijft in navolging van de federale richtlijnen geopend.
Niet-noodzakelijk bezoek aan de Minimax wordt afgehouden.

Voor- en naschoolse opvang
De scholen verzekeren opvang tijdens de schooluren en ook de voor- en naschoolse opvang blijft behouden volgens de normale uurregeling. Deze zal echter enkel doorgaan in volgende vestigingen:
-       De Groeiboog: school Jeuk
-       De Kleurenboom: school Montenaken
-       De Regent: school Gingelom

Ook de opvang op woensdagnamiddag gaat in de drie vestigingen door.

Er zal geen bedeling van warme maaltijden zijn.

Minder Mobielen Centrale
De Minder Mobielen Centrale is enkel beschikbaar voor dringende medische verplaatsingen.

Technische dienst
De werking van de technische dienst blijft doorlopen, maar zij zullen zich focussen op de prioritaire onderhoudstaken.

Sorteerpark en afvalophaling 
Het sorteerpark opent opnieuw vanaf 7 april, zij het onder strikte voorwaarden.
De huis-aan-huis ophaling van Limburg.net blijft gegarandeerd.

Het plaatsen van een GFT-sticker op uw container zal pas verplicht zijn vanaf 1 juni 2020! Tot dan zal uw GFT-container ook nog geledigd worden als er geen sticker op hangt!

Bibliotheek CLIM
De bibliotheek wordt volledig gesloten tijdens deze periode. Er werd gestart met een ophaaldienst.

Sporthal De Winning
De sporthal wordt volledig gesloten tijdens deze periode.

Sport-, speel- en recreatieterreinen
Alle sport-, speel- en recreatieterreinen worden voor het publiek gesloten.

Gemeentelijke zalen zoals cultuurhuis Den Dries
Alle reserveringen van gemeentelijke zalen worden geannuleerd.

Lokaal dienstencentrum Park van de Vriendschap
Het Park van de Vriendschap blijft volledig gesloten.

Gemeentelijke activiteiten
Alle gemeentelijke activiteiten in deze periode worden afgelast! 

Ook de gemeenteraad en OCMW-raad van dinsdag 24 maart zullen niet doorgaan.
De burgemeester en schepenen houden geen zitdagen. Zij zijn wel telefonisch bereikbaar.

Tot slot herinneren we eraan dat de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden, namelijk de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de ellenboog en dicht contact vermijden. Als u de minste twijfel hebt, raadpleeg dan uw huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.

Voor vragen over de gemeentelijke dienstverlening kunt u terecht op 011 88 10 31.

Algemene info over corona kunt u terugvinden op de referentiesite: www.info-coronavirus.be/nl.
De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:
    Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
    Voor vragen over economie: 0800 120 33

Via volgende link vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen: https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

Het gemeentebestuur van Gingelom blijft de stand van zaken met betrekking tot het coronavirus en de aanbevelingen van de regering op de voet volgen.

Woon-energieloket: Wij blijven beschikbaar!Ook in deze tijden proberen wij u zo goed mogelijk verder te helpen. We zijn momenteel fysiek niet aanwezig op het gemeentehuis. Maar via digitale kanalen zijn we wel bereikbaar voor hulp bij uw premieaanvragen.
Heeft u thuis nog facturen liggen? Of plant u renovatiewerken? Aarzel dan niet om ons te contacteren via https://stebo.be/particulieren/wonen/wonen-info-pagina-coronavirus/ . Of neem telefonisch contact op via: 0488/58 22 11.
Laat uw facturen niet vervallen, vraag advies via het digitaal woon-energieloket en loop zo geen premie mis!