Onderhoud gemeentelijk groen

Gemeentelijke groendienst

De gemeentelijke groendienst staat in voor :

- maaien van grasvelden
- maaien van bermen
- opkuisen van straatkanten en greppels
- opruimen van zwerfvuil en sluikstorten
- leegmaken van de openbare vuilnisbakken
- onderhoud van verschillende plantsoenen
- onderhoud kerkhoven

Minawerkers van vzw De Ploeg helpen het gemeentelijk groen onderhouden

mina-werkersTegen 2015 moeten gemeenten en steden een volledig pesticidenvrij beheer toepassen in het openbaar groen. Om aan deze normen te kunnen voldoen tracht de gemeente Gingelom stap voor stap het gebruik van pesticiden af te bouwen om zo te evolueren tot dit nulgebruik. Gingelom steekt hiervoor vanaf 2009 een extra tandje bij door de inzet van milieu & natuurwerkers (mina-werkers).

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst ‘milieu als opstap naar een duurzame ontwikkeling’ subsidieert het Vlaams Gewest 3 voltijdse mina-werknemers voor het groenonderhoud in onze gemeente. Via een intergemeentelijk project met Sint-Truiden en Nieuwerkerken wordt de sociale werkplaats vzw De Ploeg ingeschakeld voor de organisatie van het pesticidenvrij groenonderhoud en de begeleiding van de mina-werkers.

De werknemers van De Ploeg bestrijden het onkruid door handmatig te wieden, wat zeer arbeidsintensief is. Daarnaast maken ze gebruik van alternatieve bestrijdingsmethoden zoals o.a. het branden van onkruid.

Ook u kan uw steentje bijdragen door geen pesticiden en herbiciden meer te kopen, maar alternatieve methoden toe te passen om ongewenste planten en dieren te lijf te gaan. Tips voor ecologisch leven en tuinieren vindt u op o.a. www.velt.be, www.zonderisgezonder.be

We vragen onze inwoners om begrip voor dit pesticidenvrij onderhoud van openbaar groen. Dit beleid vraagt om een grotere tolerantie van u als inwoner van Gingelom. Onkruid is niet altijd synoniem voor ‘vuil’. Het oogt misschien niet altijd mooi – alhoewel denk maar aan de bloemrijke bermen – maar bedenk dat dit onkruid bestrijden met chemische middelen veel schadelijke gevolgen heeft.

Contact

Goele Vantilt - 011 88 04 88
goele.vantilt@gingelom.be

Openingsuren