Grond en pandenbeleid

Wetgeving

Het decreet Grond- & Pandenbeleid van 27 maart 2009 kan worden opgedeeld in twee grote blokken. Enerzijds zijn er maatregelen die het aanbod aan sociale woningen fors laten stijgen en anderzijds omvat het ontwerp van decreet tal van fiscale stimuli die het aandeel aan verwaarloosde of verkrotte woningen drastisch laten dalen.

Het decreet trad in werking op 1 september 2009.

Activeringsbeleid voor onbebouwde percelen en panden

Met het decreet Grond- en Pandenbeleid wil de Vlaamse Regering ook de strijd opvoeren tegen leegstaande, vervallen of verkrotte woningen.

De gemeenteraad keurde op 13 december 2013 een gemeentelijk reglement goed voor de opmaak van het gemeentelijk leegstandsregister en de invoering van een leegstandsheffing. 

Daarenboven wordt met behulp van diverse fiscale stimuli de activering van leegstaande panden nog een versnelling hoger geschakeld. Twee opvallende maatregelen daarbij zijn de zogenaamde ’renovatielening‘ en de verlaging van de registratierechten.

Versnelde bouw sociale woningen

Vlaanderen telt momenteel 143.000 sociale huurwoningen en 12.000 koopwoningen. Dat aanbod is ontoereikend waardoor momenteel 55.000 gezinnen op de wachtlijsten staan.

Het nieuwe decreet wil die discrepantie wegwerken en de neuzen van iedereen die betrokken is bij de woonmarkt, in dezelfde richting zetten. Vandaar dat de sociale woningbouw in het decreet op een resultaatsgerichte manier wordt benaderd. Voor de Vlaamse Regering is het belangrijk dat er snel sociale woningen worden gebouwd, niet wie ze bouwt.

Concreet dient de gemeente Gingelom in de periode 2009-2020 het sociaal woonaanbod uit te breiden met een bijkomende realisatie van 54 sociale huurwoningen en 28 sociale koopwoningen.

Contact

Marleen Aerts - 011 88 04 81
Veronique Loix - 011 88 04 80

ruimtelijkeordening@gingelom.be

Openingsuren