Grondwaterwinning

Omschrijving

Voor de aanleg en exploitatie van een grondwaterwinning voor handel, nijverheid, landbouw of enige andere activiteit is een vergunning nodig. Ook het aanleggen van permanente draineringen door landbouwers, het tijdelijk draineren door landbouwers en het tijdelijk bemalen voor bouwwerken is meldings-‐ of vergunningsplichtig. De klasse van milieuvergunning is hier afhankelijk van de debieten. Voor klasse 2 en 3 is de gemeente bevoegd , voor klasse 1 de bestendige deputatie.

Bijkomende informatie

Voor bijkomende vragen kan je contact opnemen met de cel Wonen en Leven.