Heemkundige Kring ‘Het Drie Swaenenland’ Gingelom

In het voorjaar van 2004 werd op initiatief van het gemeentebestuur de heemkundige kring opgericht en werd ‘Het Drie Swaenenland’ geboren.
 
De naam van de kring verwijst naar de drie beken die door het vruchtbare grondgebied lopen: nl. de Melster- en de Molenbeek en daartussen de Cicindria. Er wordt etymologisch algemeen aangenomen dat ‘Cicindria’ ‘drie zwanen’ kan betekenen. De Cicindria ontspringt trouwens op Gingeloms grondgebied, in Hasselbroek – Jeuk.
 
Het Drie Swaenenland is een pluralistische vereniging die de heemstudie en de historische kennis van onze gemeente wil bevorderen. Daartoe verzamelen wij documenten, boeken, brochures, foto’s, verhalen, e.d. over onze gemeente en over de Gingelommenaren. Wij nemen deel aan de Erfgoeddag of Open Monumentendag en aan projecten of acties van Erfgoed Haspengouw. Onze vereniging geeft jaarlijks een ledentijdschrift uit en organiseert regelmatig uitstappen, lezingen en tentoonstellingen. Het werkjaar wordt traditiegetrouw afgesloten met een gezellig samenzijn voor alle leden. Wij schenken ook aandacht aan het materiële en immateriële erfgoed van onze 11 kerkdorpen.
 
Voor € 10 kunt u lid van onze vereniging worden. Een gezinskaart, een lidkaart voor een koppel of voor twee personen die op hetzelfde adres wonen, kost € 15. U ontvangt dan het ledentijdschrift (2 nummers per jaar) en u wordt persoonlijk uitgenodigd voor onze activiteiten.
Op onze website: www.heemkundegingelom.be vindt u o.m. een overzicht van alle tijdschriftnummers, de aankondiging van onze activiteiten en allerlei geschiedkundige info over onze gemeente. Heeft u interessant materiaal over Gingelom liggen of wenst u lid van onze vereniging te worden? Neem dan gerust contact op met het secretariaat.
 
Secretariaat: Heemkunde Gingelom, p.a. gemeentelijke bibliotheek CLIM, Surlet de Chokierstraat 4, 3890 Gingelom, tel. 011/83.27.01. Contactpersoon: Roxane Bormans, roxane.bormans@gingelom.be