Het Meerplein

De ‘Sport- en recreatiesite Het Meerplein’ werd op zondag 17 december 2017 officieel in gebruik genomen. Hiermee krijgt Gingelom meer dan 8200m² bijkomende sport-, speel- en parkeerruimte. Het terrein is voorzien van de nodige verlichting en uitgerust met een kunstgrasveld, een polyvalent basketterrein, een strechzone, een trimpiste en een speeltuin.

Sportactiviteiten
Het buitensportterrein biedt sporters, clubs en de dienst vrije tijd nieuwe mogelijkheden om hun aanbod te variëren en te diversifiëren. De begeleiders van de sportkampen zullen binnen- en buitensporten kunnen combineren. Dat zal de activiteiten en het sportplezier alleen maar bevorderen.


Parkeerbeleid
De Marktplaats en de Hannuitstraat zullen met de 30 parkeerplaatsen op Het Meerplein sterk ontlast worden. Tijdens het schooljaar parkeren de leerkrachten op het Meerplein en de gebruikers van de sporthal worden gestimuleerd zoveel mogelijk op de sportsite te parkeren. Deze bijkomende parkeerplaatsen zullen de verkeerssituatie aan de sporthal sterk verbeteren.
 
Kunstgrasveld en voetbal
Het kunstgrasveld wordt zeer gesmaakt bij zowel de jeugdvoetbalclubs als door de jongeren die er elke dag komen sporten. Door de voortdurende neerslag kunnen de grasterreinen immers niet bespeeld worden. Het kunstgrasveld al dan niet in combinatie met de sporthal maakt het nu mogelijk dat meer jeugdploegen hun trainingen kunnen afwerken.
 
Huishoudelijk reglement Het Meerplein
In dit reglement zijn aandachtspunten vermeld die de goede staat van het kunstgrasveld moeten bestendigen. Zo mag het terrein niet betreden worden met:
- Rookwaren en/of vuur
- Glaswerk (flessen, glazen)
- Kauwgom
- Voedsel en drank
- Alcoholische dranken
- Metalen of stalen noppen
- Scherpe voorwerpen (spikes, pinnen, …)
- Kleur- en markeerstoffen
- Honden en andere dieren
- Vuile schoenen
 
Reserveren van het kunstgrasterrein voor sportactiviteiten
Naast de gemeente kunnen enkel de erkende Gingelomse socio-culturele verenigingen het kunstgrasveld voor sportactiviteiten reserveren zodat verstoring door andere gebruikers voorkomen wordt.
 
Reservaties worden in de infokast aan het terrein meegedeeld.
 
De afspraken staan in het huishoudelijk reglement.