Aangepaste tarieven identiteitskaarten

Geldig vanaf 01 januari 2020

Soort kaart

Tarieven

EID voor Belg en vreemdeling

€20,10

Kids-ID

€ 8,40

Biometrische vreemdelingenkaart

€ 20,60

Extreme spoedprocedure (1 dag)

€ 102,60

Externe spoedprocedure kids (1dag)

€ 90,90

Extreme spoedprocedure Brussel (1 dag)

€ 133,80

Externe spoedprocedure Kids Brussel(1dag)

€ 122,10

Meer info : dienst burgerzaken - bevolking@gingelom.be - 011 88 04 75

Contact

Carina Geradon - 011 88 04 91
Carine Conard - 011 88 04 90
Vicky Van Meensel - 011 88 04 75

bevolking@gingelom.be

Openingsuren