Bijzonder comité voor de sociale dienst

Werking

Dit comité is nieuw vanaf 1 januari 2019 en is bevoegd voor de beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie. Tevens is het comité bevoegd om de beslissingen van de voorzitter tot individuele steuntoekenning te bekrachtigen.

Het comité kan tevens op eigen initiatief of op verzoek een niet-bindend advies geven aan het schepencollege, het vast bureau, de gemeenteraad en de OCMW-raad over het gemeente- en OCMW-beleid.