Aanvullende onroerende voorheffing

Datum goedkeuring: 12 november 2019
Datum bekendmaking: 15 november 2019
Volledig reglement

In gemeenteraadszitting van 12 december 2019 werd voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025 de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de gemeente Gingelom vastgesteld op 1039 opcentiemen.

Contact

Frank Forier - 011 88 04 77
Linda Onkelinx - 011 88 04 78
Tania Sterken - 011 88 04 94
Lies Smits - 011 88 04 99

financien@gingelom.be

Openingsuren