Aanvraag lokale coronapremie voor Gingelomse bedrijven

 Wie kan een aanvraag indienen?

Het gemeentebestuur heeft een lokale premie gelanceerd voor ondernemingen die de Vlaamse hinder- of compensatiepremie ontvangen hebben.
De ondernemingen met een vestiging op het grondgebied van Gingelom kunnen een éénmalige lokale premie aanvragen.
- De ondernemingen die van de Vlaamse overheid een hinderpremie van €4.000 ontvangen hebben, kunnen bij het gemeentebestuur van Gingelom éénmalig een lokale premie van €500 aanvragen;
- De ondernemingen die van de Vlaamse overheid een compensatiepremie van €3.000 ontvangen hebben, kunnen bij het gemeentebestuur van Gingelom éénmalig een lokale premie van €250 aanvragen.
Heb je vragen? Contacteer dan de dienst Wonen en Leven – lokale economie.

Aanvraagtermijn en behandeling

Aanvragen dienen ingediend te worden vóór 18/09/2020.
De premieaanvraag zal onderzocht worden naar ontvankelijkheid. Een aanvraag is ontvankelijk als deze volledig is ingevuld en alle gevraagde documenten werden bijgevoegd.
Het college van burgemeester en schepenen beslist maandelijks over de premieaanvragen die werden ontvangen. De uitbetaling van de premie gebeurt door overschrijving op de bankrekening van de aanvrager en dit binnen de 15 dagen na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Doe hier de aanvraag voor de lokale coronapremie.