Lokaal woonplan

In zitting van 25 maart 2008 heeft de gemeenteraad het lokaal woonplan goedgekeurd. Het lokaal woonplan kwam tot stand in overleg met alle lokale woonactoren en geeft de visie en de beleidsopties weer van de gemeente op lange termijn over alle verschillende aspecten van het lokaal woonbeleid. Via een analyse van de bestaande huisvestingsgegevens en een sterkte-zwakte analyse werden verschillende korte en lange termijnacties neergeschreven.

In 2011 werd het lokaal woonbeleidsplan geactualiseerd. Dit werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 mei 2012.

Geactualiseerd woonplan

Contact

Marleen Aerts - 011 88 04 81
Veronique Loix - 011 88 04 80

ruimtelijkeordening@gingelom.be

Openingsuren