Huisvuilophaling

Wat wordt aan huis opgehaald?

Bij de huis-aan-huisinzamelingen moet het huishoudelijk afval, van welke fractie ook, in de voorgeschreven recipiënten (zakken, container, dozen,..) aangeboden worden en op de rand van de openbare weg geplaatst worden.

De aanbieding van het huishoudelijk afval gebeurt voor 6.00u ’s morgens en mag pas na 18.00u van de dag voorafgaand aan de dag voorzien op de ophaalkalender

- PMD, GFT en restafval worden tweewekelijks aan huis opgehaald
- Papier en karton wordt maandelijks aan huis opgehaald
- Grof vuil wordt de eerste woensdag van de maand opgehaald door Limburg.net. 
Dit gebeurt enkel op afroep en tegen betaling.


Exacte data staan vermeld in de afvalkalender die jaarlijks huis aan huis bedeeld wordt. (afvalkalender 2021)

Help de afvalophaler en bied je afval correct aan!

Dagelijks halen de afvalophalers van Limburg.net tonnen afval op. Heel veel mensen bieden hun afval correct aan zodat de ophalers het afval veilig en efficiënt in de ophaalwagen kunnen deponeren. Toch wordt niet alle afval correct aangeboden. Hierdoor wordt het werk voor de ophalers soms onveilig en kan het minder snel en efficiënt uitgevoerd worden. Ook om het afval goed te kunnen sorteren is correct aanbieden noodzakelijk. Alvast enkele tips:

  • Zorg dat je afval tijdig klaarstaat. De ophaalrondes starten om 6.00 u., maar de ophaaluren kunnen variëren. Zet je afval daarom altijd de avond voordien buiten.
  • Zorg dat je afval niet te zwaar is. In een huisvuilzak van 44 liter, mag max. 10 kg afval zitten. Voor een huisvuilzak van 22 liter is dit 5 kg. Papier en karton mogen een maximumgewicht van 15 kg hebben.
  • Bied je gft-container met gesloten deksel aan en zet de container mer greep naar de straatkant.
  • Bind papier en karton goed samen. Papier en karton mogen enkel aangeboden worden in een kartonnen doos die goed dicht is, zodat het niet kan wegwaaien.
  • Sluit je pmd-zakken deftig af. Zorg dat er geen afval kan uitvallen. Er mag bovendien geen pmd aan de zak vastgehangen worden, alles moet in de zak zitten.
  • Plak je huisvuilzak niet dicht. Zorg dat je huisvuilzakken goed afgesloten zijn, maar doe dit niet door de zakken dicht te plakken. Voorzie steeds een handgreep van 10 cm.
  • Steek geen scherpe voorwerpen in uw zak. Vouw de deksels van blikken in uw pmd-zak naar binnen. Druk de blikken in de pmd-zak altijd samen. Andere scherpe voorwerpen omwikkel je met keukenrol, papier of iets wat in de huisvuilzak zit.

Regeling voor de minder mobiele inwoners

Bij minder mobiele inwoners (oudere en mindervalide inwoners) wordt het gesorteerde afval maandelijks aan huis ingezameld door de technische dienst. U komt in aanmerking indien u in het gezin niet over een auto beschikt en u:

- ofwel minstens 70 jaar bent en alleen woont of samenwoont met een partner of aanverwanten die allen ouder zijn dan 70 jaar én u een attest van de huisarts kunt voorleggen waaruit blijkt dat u in de definitieve onmogelijkheid verkeert om uw woonst zonder hulp van derden te verlaten;
- ofwel alleen woont én een attest van de dienst voor mindervaliden kunt voorleggen waaruit blijkt dat u tot categorie III op de schaal van zelfredzaamheid behoort (12 punten).

contact

Goele Vantilt - 011 88 04 88
goele.vantilt@gingelom.be

Openingsuren