Huwelijken

Datum

Indien u trouwplannen heeft kan u dag en uur laten vastleggen bij de dienst burgerzaken.

Huwelijken worden voltrokken:
- iedere werkdag tussen 08.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 20.00 uur
- iedere zaterdag tussen 08.00 uur en 15.00 uur

Aangifte

De aangifte van een huwelijk gebeurt door beide huwelijkskandidaten, ten vroegste 6 maanden en ten laatste 1 maand voor de huwelijksdatum. Van de huwelijksaangifte wordt een akte opgesteld.

Bewijsstukken

De nodige bewijstukken worden door de dienst burgerzaken opgevraagd bij de andere Belgische overheden (bv. geboorteakte).

Personen woonachtig in het buitenland dienen de nodige documenten aan te vragen bij de bevoegde instanties in de woonplaats van hun land van herkomst. Zij dienen tevens bij hun consulaire post in België een bewijs van gewoonterecht aan te vragen.

Huwelijkscontract

Voor het afsluiten van een huwelijkscontract contacteert u een notaris.

Contact

Carina Geradon - 011 88 04 91
Carine Conard - 011 88 04 90
Vicky Van Meensel - 011 88 04 75

bevolking@gingelom.be

Openingsuren