Problemen met PIN- en/of PUK code oplossen

Wat te doen als Pin- en/of Puk-code niet gekend is?


Vóór de activering van de elektronische identiteitskaart.

U wordt uitgenodigd om een formulier (verklaring op eer) te ondertekenen.
De dienst bevolking faxt dit formulier naar de helpdesk die een herdruk van de codes vraagt. Deze procedure mag maar éénmaal gehanteerd worden. 


Na de activering van de elektronische identiteitskaart.

Indien de PIN en PUK verloren zijn, kunt u bij de dienst bevolking nieuwe codes aanvragen.
Met deze nieuwe codes kunt u uw identiteitskaart opnieuw activeren.

Contact

Carina Geradon - 011 88 04 91
Carine Conard - 011 88 04 90
Vicky Van Meensel - 011 88 04 75

bevolking@gingelom.be

Openingsuren