Procedure aanvraag elektronische
identiteitskaart


De procedure voor het afleveren van een elektronische identiteitskaart gebeurt in 2 stappen:

Aanvragen identititeitskaart

U meldt zich bij aan de dienst burgerzaken, in het bezit van de oproepingsbrief en een recente pasfoto.

U plaats een handtekening op het basisdocument. Uw handtekening wordt dan achteraf digitaal ingebracht op de microchip van de elektronische identiteitskaart.

Activeren identiteitskaart

Binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag, ontvangt u in een gesloten briefomslag twee persoonlijke codes (vergelijkbaar met deze van een GSM of bankkaart).
Met deze codes kunt u bij de dienst bevolking uw nieuwe identiteitskaart laten activeren.

Bewaar uw briefomslag met de PIN- & PUK-code op een veilige plaats.

Contact

Carina Geradon - 011 88 04 91
Carine Conard - 011 88 04 90
Vicky Van Meensel - 011 88 04 75

bevolking@gingelom.be

Openingsuren