Kansspelinrichting vergunning

Omschrijving

Voor vergunningen klasse A (casino) is een concessieovereenkomst met de gemeente vereist, voorafgaand aan de aanvraag voor een vergunning bij de Kansspelencommissie in Brussel.

Voor een vergunning klasse B (bijvoorbeeld voor lunaparken) heb je een convenant met de gemeente nodig. De voorwaarden hiervoor staan niet vervat in gemeentelijke reglementen, maar worden geval per geval bekeken:

  • een advies van de burgemeester, waaruit blijkt dat aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. Dit advies moet origineel zijn, ondertekend door de burgemeester en afgestempeld met een stempel van de gemeente;
  • een convenant afgesloten met de gemeente, waar de kansspelinrichting wordt gevestigd.

Voor een vergunning klasse C (bijvoorbeeld voor een horecazaak met maximaal twee bingotoestellen) heb je enkel nodig:

  • het advies van de burgemeester, waaruit blijkt dat aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. Ook dit advies moet origineel zijn, ondertekend door de burgemeester en afgestempeld met een stempel van de gemeente.
  • Dit advies wordt voorafgegaan door de aanvraag van een attest goed zedelijk gedrag, een attest dat men over de burgerlijke en politieke rechten beschikt en een verklaring dat alles (wettelijk) in orde is op vlak van bv. vergunningen, geleverd te worden. Dit attest dient bij de gemeente aangevraagd te worden.

Mee te brengen: identiteitskaart en uittreksel uit de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO)

Bijkomende informatie

Voor meer informatie omtrent het uitbaten van een kansspelinrichting, kan je de website van de Kansspelcommissie raadplegen.