Kermisstandplaats

Omschrijving

Foorreizigers die wensen deel te nemen aan een kermis of een wijkkermis, moeten een toelating/standplaats vragen bij het gemeentebestuur. De toewijzing van de standplaatsen gebeurt door het college van Burgemeester en Schepenen. De aanvraag zelf gebeurt bij de dienst Markten en Foren. De kostprijs van een standplaats vind je in het retributiereglement.

Bijkomende informatie

Wanneer een standplaats vrijkomt, wordt de vacature bekendgemaakt. De vacature vind je aangeplakt aan het infobord van de gemeente en op deze website.