Gingelom gaat klimaatneutraal

klimaatneutraal GingelomHet wordt steeds duidelijker: fossiele brandstoffen zijn eindig en hun massale verbruik heeft hoe langer hoe meer ongewenste effecten op ons klimaat. Europa voert een actief klimaatbeleid en publiceerde recent zijn ‘Roadmap 2050’: een stappenplan om te komen tot een koolstofarme economie. De provincie Limburg schakelde alvast een versnelling hoger en stelde zich de doelstelling om klimaatneutraal te zijn tegen 2020. Ook Gingelom doet mee!

Onze gemeente ondertekende op 30 november 2011 de Europese ‘Covenant of Mayors’ (burgemeesterconvenant) - een initiatief van de Europese Commissie. Dit convenant stimuleert lokale besturen om verder te gaan dan de 20/20/20 doelstellingen (20% minder energieverbruik, 20% hernieuwbare energie en 20% minder CO2-uitstoot) op het vlak van CO2. Elke gemeente mag zelf haar doelstelling bepalen, maar ze moet verder gaan dan 20 % minder CO2-uitstoot realiseren. Om te weten waar onze gemeente vandaag staat op het vlak van de CO2-uitstoot, starten we met een nulmeting. Daarna maken we een actieplan om onze uitstoot terug te dringen. Onze gemeente kan hiervoor rekenen op de ondersteuning van het provinciebestuur, Bond Beter Leefmilieu, Infrax en Dubolimburg.