Gemeentelijke subsidies voor de aanleg en het onderhoud van Kleine Landschapselementen

Sinds 1 juni 2007 is er een gemeentelijke subsidie voor de aanleg én het onderhoud van Kleine Lanschapselementen (KLE’s). Met deze subsidie beoogt het gemeentebestuur het herstel van hoogstamboomgaarden, hagen, houtkanten, holle wegen, poelen,… die zo typisch zijn voor ons Zuid-Haspengouws landschap.

Vóór de ruilverkaveling in Gingelom was ons landschap rijk aan KLE’s. Maar omdat Gingelom één van de eerste ruilverkavelingen van het land kende, waarbij bijzonder weinig aandacht werd besteed aan de natuur- en landschapsfunctie van de agrarische gebieden, gingen hectaren hoogstamboomgaarden en andere KLE’s verloren. Open akkers bepalen nu het landschap.

KLE’s zijn echter belangrijk voor de typische fauna en flora, alsook voor de diversiteit van soorten. Het stimuleren van de aanleg en het onderhouden van bestaande KLE’s kunnen fauna en flora een positieve evolutie kennen, die ook het landschap alleen maar ten goede kan komen.

Door de opkomst van de laagstamfruitteelt heeft de hoogstamboomgaard voor de fruitopbrengst nauwelijks nog economisch belang. Het ecologisch belang is echter enorm! Hoogstamboomgaarden omzoomd met hagen (meestal meidoorn) vormen een belangrijke overgangsfunctie tussen de dorpskernen en het open akkerlandschap. Omwille van de diversiteit van de oude fruitrassen zijn ze een belangrijk biotoop voor heel wat streekeigen planten en dieren.

Ook toeristisch-economisch zijn KLE’s niet zonder belang, denk maar aan de vele toeristen die de prachtige bloei van de hoogstamboomgaarden willen beleven, samen met een wandeling langs weiden en holle wegen.

We willen dit cultuurpatrimonium niet verloren laten gaan! Om de resterende boomgaarden en andere KLE’s veilig te stellen en opnieuw aan te vullen met jonge aanplantingen, kunt u volgende premies aanvragen:
Landschapselement Subsidie
Aanleg haag/heg € 2/m (autochtoon plantgoed), € 1/m (inheems plantgoed)
Aanleg hoogstamfruitboom + vormsnoei € 35/boom
Aanleg houtkant/graft € 0,50/m² (autochtoon plantgoed), €0,30/m² (inheems plantgoed)
Aanleg poel € 200/poel
Aanleg loof- en knotboom: €15/boom of €2,5 per stek
Onderhoud haag/heg € 0,50/m
Achterstallig onderhoud hoogstamfruitboom max. 50% totale kostprijs
Onderhoud houtkant/graft € 0,14/m²
Onderhoud poel € 100/poel
Onderhoud knotboom € 10/boom

Met:
- een max. van € 250 per subsidie-onderdeel per jaar, met uitzondering van de aanleg van en het achterstallig onderhoud van hoogstamfruitbomen waar een max. van € 500 per jaar geldt;
- een max. van € 500 per jaar voor de combinatie van verschillende subsidie-onderdelen.
 
Je kan sinds september 2020 gratis beroep doen op een landschapsteam via de samenwerking tussen de gemeente en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren voor een aantal meer omvangrijke landschapswerken. Deze aanvragen worden individueel beoordeeld en door het Regionaal Landschap voorbereid en begeleid. De werken moeten minstens voldoen aan de bepalingen uit dit subsidiereglement. Per aanvraagdossier kunnen maximaal 2 ploegdagen worden toegekend, voor zover het jaarlijks voorziene aantal dagen niet overschreden is. Volgende werken komen in aanmerking:

- Aanplant minimaal 125 m haag
- Aanplant minimaal 500 m2 houtkant
- Aanplant minimaal 10 loofbomen
- Aanplant minimaal 10 fruitbomen
- Ook eenmalige achterstallige onderhoudswerken aan hagen, houtkanten en knotbomen met als doel een regulier beheer op te kunnen starten komen in aanmerking vanaf een geraamde werkduur van minstens 1 ploegdag. In dit geval kom je niet in aanmerking voor de onderhoudssubsidie.


- Subsidiereglement
- Aanvraagformulier

contact

Goele Vantilt - 011 88 04 88
goele.vantilt@gingelom.be

Openingsuren