Landschapsloket

De gemeente Gingelom is lid van vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.
Een regionaal landschap is een streek in Vlaanderen die zich geografisch onderscheidt van de omliggende streken door het voorkomen van een typisch landschap. De vzw is een samenwerkingsverband van overheden en natuurverenigingen, landbouworganisaties, wildbeheerseenheden en toerisiche verenigingen. De missie van de vzw is duidelijk: zorg voor natuur en landschap.

Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren heeft het initiatief genomen om een landschapsloket uit te bouwen. Aangezien Haspengouw en Voeren regio‘s zijn waar kleine landschapselementen (KLE) wezenlijk belangrijk zijn voor het in stand houden en verbeteren van de natuur, het landschap en het landelijk erfgoed, bundelt het landschapsloket alle kennis en subsidiëringsmogelijkheden.

Gingelom beschikt over een gemeentelijk subsidiereglement voor de aanleg én het onderhoud van kleine landschapselementen.