Lijst van de gemeentebelastingen

Aard van de belasting

 

Aanvullende onroerende voorheffing

Meer info

Aanvullende personenbelasting

Meer info

Kohierbelasting directe inning

Meer info

Verwaarloosde woningen en gebouwen

Meer info

Leegstaande woningen

Meer info

Tweede verblijven

Meer info

Gemeentelijke opcentiemen ongeschikte/onbewoonbare woningen

Meer info

Gemeentelijke opcentiemen leegstaande bedrijfsruimten

Meer info

Belasting op standplaatsen van frituur- en handelskramen op het openbaar domein

Meer info

Hinderlijke inrichtingen

Meer info

Contact

Frank Forier - 011 88 04 77
Linda Onkelinx - 011 88 04 78
Tania Sterken - 011 88 04 94
Lies Smits - 011 88 04 99

financien@gingelom.be

Openingsuren