Dienstenbelasting

Datum goedkeuring: 20 december 2016
Datum bekendmaking : 23 december 2016
Volledig reglement 


Voor het ophalen en verwerking van het huisvuil, het hakselen aan huis, het afleveren van uittreksels van burgerlijke stand en bevolking, het borstelen van stoepen en straten, het uitlenen van boeken in de bibliotheek, het lokaal dienstencentrum (Park van de Vriendschap) en het onderwijs, worden volgende jaarlijkse tarieven toegepast in een algemene dienstenbelasting(periode 01.01.2017 - 31.12.2019)

* de gezinnen van 2 of meer personen, de bedrijven en de 2de verblijven : 125,00 euro
* de gezinnen van 1 persoon(alleenwonenden) : 100,00 euro


Een verminderd tarief van 75,00 euro wordt toegepast voor de volgende categorieën:

* de gezinnen waarvan minstens 1 lid WIGW is
* de gezinnen met minstens 1 persoon met het OMNIO statuut
* de vreemdelingen die financiële steun ontvangen van het OCMW
* de leefloontrekkers

Contact

Frank Forier - 011 88 04 77
Linda Onkelinx - 011 88 04 78
Tania Sterken - 011 88 04 94
Lies Smits - 011 88 04 99

financien@gingelom.be

Openingsuren