Aanvullende motorrijtuigen

Datum goedkeuring: ---
Datum bekendmaking: ---
Volledig reglement

In afwijking van het principe volgens hetwelk de gemeenten geen opcentiemen op de verkeersbelasting mogen heffen, voorziet het Wetboek van de inkomstenbelastingen voorgelijkgestelde belastingen in de ambtshalve heffing van een opdeciem ten voordele van de gemeenten.

Aldus wordt de staatsbelasting op de motorrijtuigen (na eventuele toepassing van de wettelijke verminderingen) verhoogd met 10%, dit gedeelte komt de gemeente toe.

Voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019 wordt ten behoeve van de gemeente 1 decentiem op de rijtuigenbelasting geheven.

Contact

Frank Forier - 011 88 04 77
Linda Onkelinx - 011 88 04 78
Tania Sterken - 011 88 04 94
Lies Smits - 011 88 04 99

financien@gingelom.be

Openingsuren