Omgevingsvergunning

Datum goedkeuring: 24 januari 2017
Datum bekendmaking : 31 januari 2017


Voor meldingen en aanvragen van omgevingsvergunningen waarvoor de gemeente de vergunningverlenende overheid is, worden volgende tarieven toegepast:
 
* Melding stedenbouwkundige handelingen of (overdracht) ingedeelde inrichting of activiteit: 11,50 euro
* Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of ingedeelde inrichting of activiteit klasse 2:
                - vereenvoudigde procedure: 25,00 euro
                - gewone procedure: 80,00 euro
 
* Omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit én stedenbouwkundige handelingen (bedrag afhankelijk van klasse ingedeelde inrichting):
- klasse 2 – vereenvoudigde procedure: 50,00 euro
- klasse 2 – gewone procedure: 105,00 euro
- klasse 3 – vereenvoudigde procedure: 36,50 euro
- klasse 3 – gewone procedure: 91,50 euro
 
* Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden:
                - zonder wegenaanleg – vereenvoudigde procedure: 84,00 euro
                - zonder wegenaanleg – gewone procedure: 140,00 euro
                - met wegenaanleg – vereenvoudigde procedure: 168,00 euro
                - met wegenaanleg – gewone procedure: 224,00 euro
* Verzoek tot bijstelling van de omgevingsvergunning voor verkavelen van gronden:
                - vereenvoudigde procedure: 84,00 euro
                - gewone procedure: 140,00 euro
 
* Verzoek tot bijstelling of vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden: 80,00 euro
* Mededeling met vraag tot omzetting van een milieuvergunning verleend voor 20 jaar naar een permanente vergunning: 80,00 euro
 
* Aanvraag voor het houden van een projectvergadering: 25,00 euro
 
 
Voor meldingen en aanvragen van omgevingsvergunningen waarvoor de provincie of de Vlaamse overheid de vergunningverlenende overheid is, worden volgende tarieven toegepast:
* Omgevingsvergunning voor ingedeelde inrichting of activiteit klasse 1: 560,00 euro
* Organisatie openbaar onderzoek door gemeente: 55,00 euro