Belasting op taxi's

Datum goedkeuring: 17 december 2013
Datum bekendmaking : ---
Volledig reglement 

- € 280,00 per jaar met indexering en per voertuig vermeld in de door het college van burgemeester en schepenen afgeleverde vergunning;
- € 560,00 per jaar met indexering en per voertuig dat deel uitmaakt van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder waarvoor een bijkomende vergunning voor taxidiensten is aangevraagd.


Contact

Frank Forier - 011 88 04 77
Linda Onkelinx - 011 88 04 78
Tania Sterken - 011 88 04 94
Lies Smits - 011 88 04 99

financien@gingelom.be

Openingsuren