Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers

In het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) in de voormalige rijkswachtkazerne in Borlo zorgt het OCMW voor de opvang van 21 asielzoekers. Het centrum werd eind 2015 geopend en biedt plaats aan een viertal gezinnen.

De vluchtelingen verblijven in Borlo gedurende de volledige looptijd van hun asielprocedure. Ze moeten er zelf instaan voor hun boodschappen, het bereiden van hun maaltijden en het onderhoud het gebouw. Hun kinderen gaan naar school in de kleuter- en lagere scholen in Gingelom of naar een middelbare school in Sint-Truiden.

Contact