Lokaal Overleg Kinderopvang


Het lokaal overleg kinderopvang (LOK) is een overleggroep die zich beraadt over de organisatie van de kinderopvang in de gemeente.

Het LOK is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Gingelomse kinderopvanginitiatieven, de gebruikers, het lokaal bestuur, Kind en Gezin, de schepen bevoegd voor kinderopvang en de OCMW-voorzitter.Contact

Francis Meirens - 011 88 04 92
Sonja Flas - 011 88 04 93
Caroline Medard - 011 88 04 98

cultuurjeugd@gingelom.be
sport@gingelom.be

Openingsuren