Verboden te stoken?

Wie een houtkachel of allesbrander heeft, maakt er ongetwijfeld dankbaar gebruik van om er zijn huis mee te verwarmen. Toch even stil staan bij wat men best stookt. Zuiver en droog hout zijn uiteraard geen probleem. En als de kachel ervoor geschikt is, zijn ook houtpallets, -chips, of -briketten ongevaarlijk. Wie goed stookt met de juiste brandstof, heeft witte en kleurloze rook en de buren merken weinig van geurhinder.

Verkeerd stoken schaadt de gezondheid en het milieu

stooktonSloophout, geverfd en gebeitst hout, behandeld hout (vaak met een groene kleur), multiplex of laagjeshout, spaanplaat en MDF, plastic en kunststof, oud papier en huishoudelijk afval verbranden is verboden. Dat is niet zomaar: al deze stoffen zijn schadelijk voor het milieu en voor de gezondheid.

Bij verbranding komen er veel giftige stoffen vrij die voor een deel door de schoorsteen verdwijnen, maar zelfs als de kachel afgesloten is, komt er toch altijd een deel binnen in huis. Veel van deze schadelijke gassen zijn reukloos en onzichtbaar.

Een ander herkenbaar beeld: nat snoei- en restafval opstoken in een ton in de tuin. Fijn stof, dioxines, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) zijn sterk vervuilende stoffen die vrijkomen bij verbranding. Alle vuurtjes in Vlaanderen brengen samen wel tweemaal zoveel dioxines in het milieu als de industrie! Dioxines worden niet afgebroken en kunnen o.a. via de eieren van scharrelkippen in ons lichaam terechtkomen.

De rook van vuurtjes geeft gezondheidsproblemen zoals prikkeling in ogen, neus en keel. Voor mensen met luchtwegproblemen (astma, bronchitis, … ) is het erger. Door de rook kunnen zij bijvoorbeeld last krijgen van kortademigheid en op termijn kunnen deze gezondheidseffecten de longen sneller verouderen. Sommige stoffen in de rook verhogen zelfs het risico op kanker.

Beter een goede buur dan een verre vriend!

Wie afval opstookt, zorgt ook voor geurhinder en neerslag van roet en stukjes half verbrand afval. Dit is voor de stoker zelf, en zeker voor de buren zeer onaangenaam: mensen kunnen hun was niet meer buiten hangen en hun ramen niet meer openen om te verluchten.
Het verpest de sfeer in de buurt en in heel wat situaties ontstaan daardoor burenruzies.

En ... het is verboden!

stoken cartoonPlastic, papier, nat tuinafval, afbraakhout, ... in open lucht, haarden of kachels verbranden is verboden. Wie het doet, riskeert een boete.

De campagne ‘Illegaal stoken’ maakt duidelijk welke gezondheidsrisico’s stoken met zich meebrengt en wenst een repressief beleid zoveel mogelijk te voorkomen. Tips en info voor een beter binnen- en buitenklimaat vindt u in de folder ‘Mijn tuin is adembenemend’.

Meer info

www.stookslim.be