Zwerfkatten

Zwerfkatten zijn verwilderde katten zonder thuis. Meestal zijn het verstoten jongen van niet gesteriliseerde huiskatten die op hun beurt nestjes krijgen. Op de zwerfkattenpopulatie onder controle te houden is tijdig ingrijpen noodzakelijk. Vanaf 5 maanden kunnen deze katten worden gesteriliseerd/gecastreerd en kunnen heel wat hinderproblemen en dierenleed voorkomen worden.

Het gemeentebestuur wil dit op een diervriendelijke en efficiënte manier doen en werkt hiervoor samen met het dierenasiel van St-Truiden.

Geef naam, adres, telefoonnummer en het vermoedelijk aantal zwerfkatten dat dient gesteriliseerd/gecastreerd te worden door via het gemeentelijk meldpunt 0800 99573.

De gegevens worden vervolgens overgemaakt aan het asiel van Sint-Truiden, dat u zal contacteren voor een afspraak. Het asiel staat in voor het diervriendelijk vangen, steriliseren, revalideren en terugplaatsen van de zwerfkatten.

Het gemeentebestuur betaalt de veeartskosten voor de behandelingen.

Opgelet!
Alle meldingen dienen te gebeuren via het gemeentelijk meldpunt. Rechtstreekse meldingen aan de vzw Dierenvrienden Sint-Truiden zullen niet behandeld worden.
Om misbruiken van het sterilisatieproject te voorkomen heeft de vzw Dierenvrienden Sint-Truiden het recht om meldingen te weigeren. Deze misbruiken zullen ook doorgegeven worden aan het gemeentebestuur. Ongeneeslijk zieke katten zullen (op advies van de dierenarts) worden geëuthanaseerd i.p.v. te worden gesteriliseerd en terug te worden uitgezet. Dit uiteraard enkel om redenen van dierenwelzijn en om verdere bescherming van de zwerfkattenpopulatie te verzekeren.