Managementteam

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat er in elke gemeente een managementteam is.
In Gingelom bestaat dit team uit de algemeen directeur, de financieel directeur en de celhoofden.

Het managementteam staat mee in voor de algemene beleidsvoorbereiding, uitvoering en evaluatie. Het ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten, bewaakt de eenheid in werking en de kwaliteit van de organisatie en haar dienstverlening.

Het managementteam bestaat uit volgende leden:

Kim Peters

Algemeen directeur

011/ 88 04 74

Frank Forier

Financieel directeur

011/ 88 04 77

Dirk Schalenborgh

Celhoofd Infrastructuur

011/ 88 04 79

Francis Meirens

Celhoofd Vrije tijd

011/ 88 04 92

Bram Vanhoof

Celhoofd Wonen & leven

011/ 88 04 95

Ingrid Leemans

Celhoofd Burgerzaken
en informatie

011/ 88 04 82

Marc Bovy

Celhoofd Welzijn

011/ 88 04 45