Medicatietoelage

De medicatietoelage is een maandelijke tegemoetkoming in de medische kosten die door het OCMW wordt uitbetaald. Ze wordt toegekend aan mensen met een laag inkomen en die hoge medische kosten hebben.

Contact

Elke Hubar - 011 88 04 40
Kurt Brans - 011 88 04 44
Laure Petitjean - 011 88 04 49
Tim Rens - 011 88 04 48


socialedienst@gingelom.be

Openingsuren