De milieubarometer

Een graadmeter voor het milieu

Onder het motto ‘meten is weten’ wordt in Gingelom reeds enkele jaren een milieubarometer bijgehouden. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? De milieubarometer geeft bepaalde evoluties weer a.d.h.v. een 15-tal indicatoren. Jaarlijks wordt over deze indicatoren cijfermateriaal verzameld om te onderzoeken of er sprake is van bepaalde trends in Gingelom en, in een bredere context, in heel Vlaanderen.

Indicatoren

Volgende indicatoren houden we in de gaten:

 • Totale hoeveelheid huishoudelijk afval
 • Huishoudelijk afval dat selectief ingezameld wordt
 • Hoeveelheid niet-recupereerbaar huishoudelijk afval (restafval) per inwoner
 • Hoeveelheid door kringloopcentra in hergebruik gebrachte goederen
 • Percentage gezinnen met een antireclamesticker
 • Zuiverheidsgraad van de huishoudens
 • Aantal uitgekeerde subsidies voor het plaatsen van een regenwaterput
 • Bebouwde oppervlakte
 • Emissie van CO2 door de huishoudens
 • Gekende verontreinigde gronden
 • Huishoudelijk elektriciteitverbruik per aangesloten inwoner
 • Elektriciteitsverbruik van de gemeente
 • Percentage personeel dat op een alternatieve (milieuvriendelijke) manier naar het werk komt
 • Uitgevoerde snelheidscontroles
 • Aantal scholen die deelnemen aan Milieuzorg Op School (MOS)

Milieubarometer

Klik hier voor de laatste update van de milieubarometer.

Contact

Goele Vantilt - 011 88 04 88
goele.vantilt@gingelom.be

Openingsuren