Milieuverantwoord productgebruik

Milieuverantwoord productgebruik in de gemeente

Milieuverantwoord productgebruik houdt in dat de voorkeur dient te gaan naar producten en/of systemen die de minste milieueffecten veroorzaken in hun volledige levensloop - van grondstoffase over de productie- en gebruiksfase tot en met de afvalfase.

Als gemeentebestuur kiezen we zoveel mogelijk voor producten die tijdens hun volledige levenscyclus het leefmilieu zo weinig mogelijk belasten. Zo zijn we onder andere overgegaan tot de aankoop van milieuvriendelijke onderhouds- en schoonmaakproducten, werken we aan de afbouw van het herbicidengebruik, het gebruik van COPRO-gekeurd breekpuin, de aankoop van hout met FSC-label, gebruiken we FSC-papier, enz.

Ook als burger kan je je steentje bijdragen

Het gemeentebestuur spoort ook de burgers aan om milieuverantwoorde producten te gebruiken. Tegenwoordig zijn ze alom verkrijgbaar en vaak zijn ze ook niet meer duurder dan 'gewone producten'. Er zijn ook heel wat milieulabels ontstaan die aangeven of een product al dan niet milieuvriendelijk is. Denk maar aan BIO-labels, PEFC of FSC-hout, Europees Ecolabel, ...

Het komt er dus op neer zoveel mogelijk producten te gebruiken die niet schadelijk zijn voor het milieu. Dit kan je doen door bv. zoveel mogelijk gebruik te maken van gerecycleerde producten (vb. kringloop papier, fleece (zijn gerecycleerde PET-flessen!), ...), gebruik van poets- en wasproducten die volledig biologisch afbreekbaar zijn, biologisch producten, producten uit eerlijke handel, hout uit duurzaam beheerde bossen (vb. PEFC of FSC-label), energiezuinige toestellen,...

Nuttige tips en interessante links

Gus de drinkbus : MOS-project

www.drinKraantjeswater.be: kraantjeswater is gezond en milieuvriendelijk

www.milieukoopwijzer.be : milieuvriendelijke aankopen

www.velt.be : ecologisch leven en tuinieren

www.thuiscomposteren.be kwaliteit en gebruik van compost

www.zonderisgezonder.be : hou het pesticidenvrij

folder 'FSC voor een verantwoord bosbeheer wereldwijd'

www.fsc.be: spaar het woud, koop FSC-hout - duurzaam geëxploiteerd hout

www.ecolabel.be: schenk het milieu een bloemetje, kies voor het ecolabel

www.topten.be: kies de meest energiezuinige producten voor thuis en op kantoor

www.okazi.be: originaliteit is niet duur, loop eens binnen in de kringwinkel

www.pefcbelgium.be: duurzaam geëxploiteerd hout

Contact

Goele Vantilt - 011 88 04 88
goele.vantilt@gingelom.be

Openingsuren