Milieuvriendelijk rijden

U kunt er niet omheen: het verkeer wordt steeds drukker. Niet alleen het aantal wagens stijgt, maar ook het gebruik ervan kent een sterke groei. Deze evolutie heeft een enorme impact op het milieu. De uitstoot van fijn stof, CO2 en andere broeikasgassen zorgen voor de verdere opwarming van het klimaat en voor gezondheidsproblemen.


Alle autoverkeer zomaar gaan bannen is onmogelijk. Maar waarom niet een keertje meer de wagen op stal laten staan en kiezen voor een milieuvriendelijkere verplaatsing?


Via diverse acties en maatregelen stimuleert het gemeentebestuur duurzame mobiliteit volgens het STOP-principe. STOP staat voor voorrang voor voetgangers (Stappers), fietsers (Trappers), Openbaar vervoer. Pas daarna komt Privé-vervoer.

Hoe groen is uw auto?

Als u toch genoodzaakt bent om u te verplaatsen met de wagen, kiest u best een ‘groen’ model. Europa legt met de euronormen steeds strengere normen op voor de uitstoot van verschillende schadelijke stoffen zoals koolstofmonoxide en fijn stof. Nieuwere wagens moeten voldoen aan deze strengere normen.

Ecoscore: een maat die meer weet ...

De Ecoscore geeft in één cijfer een totaalbeeld van de milieuvriendelijkheid van een wagen. Met deze score weet u meteen hoe goed uw wagen presteert op vlak van broeikaseffect, luchtvervuiling én geluidshinder. Voor elke auto op de Belgische markt is deze Ecoscore beschikbaar op www.ecoscore.be
Het resultaat van de Ecoscore-berekening is een milieuscore tussen de 0 en de 100. Algemeen geldt: hoe hoger, hoe beter! Wanneer de Ecoscore lager ligt dan 50, wordt de wagen gezien als zeer milieuonvriendelijk. Wagens zijn milieuvriendelijk als ze een Ecoscore hebben van meer dan 70.

Zo heeft een Ford Fiesta, de gezinswagen van het jaar 2010, een Ecoscore van 69. Als u de-zelfde verplaatsingen doet met een stevige Range Rover zou u het milieu veel sterker beïnvloeden, zijn Ecoscore ligt maar rond de 40.

Bent u benieuwd wat de Ecoscore van uw eigen wagen is? Bent u op zoek naar een nieuwe milieuvriendelijke wagen? Nog extra informatie nodig? Eén adres: www.ecoscore.be

Een roetfilter lucht op!

Dieselauto's stoten schadelijke deeltjes fijn stof uit, veel meer dan benzineauto’s of lpg-wagens. Door de steeds strengere Europese eisen voor nieuwe voertuigen neemt de luchtverontreiniging door verkeer af. Dat is een gunstige ontwikkeling. Maar het wegverkeer levert nog steeds een grote bijdrage tot de uitstoot van fijn stof, vooral door het gebruik van oudere dieselwagens. Roetfilters zorgen voor een afname van de schadelijke uitstoot. Door het plaatsen van een roetfilter op een dieselauto draagt u bij tot minder fijn stof en levert u een belangrijke bijdrage aan uw eigen gezondheid en die van uw omgeving.


De Vlaamse overheid geeft een premie voor de installatie van een half-open roetfilter op oudere dieselwagens met milieuklasse Euro 3 of Euro 4. U krijgt tot € 600 van de totale kosten terugbetaald. Nieuwe wagens komen niet in aanmerking voor de premie. Op nieuwe wagens worden immers beter af-fabriek gesloten roetfilters geplaatst.


Meer info over de premie op http://roetfilters.lne.be

Contact