Elektriciteit en aardgas

Vrijgemaakte energiemarkt

In het raam van de vrijmaking van de energiemarkt is Infrax aangeduid als distributienetbeheerder op haar grondgebied. De distributienetbeheerder heeft als taak elektriciteit en aardgas te transporteren en het distributienet voor elektriciteit en aardgas te bouwen, te beheren en te onderhouden.

Vanaf 1 januari 2003 kunnen alle klanten met een aansluitingsvermogen vanaf 56 kVA en klanten met een verbruik van minimum 1 miljoen kubieke meter rijk aardgas per locatie en per jaar, vrij hun leverancier voor respectievelijk elektriciteit en aardgas kiezen. En vanaf 1 juli 2003 kunnen alle elektriciteits- en aardgasklanten in Vlaanderen dat doen.

Een lijst met alle leveranciers van elektriciteit die in het Vlaamse Gewest mogen leveren en die zich richten naar de markt van de huishoudelijke afnemers en de kleine zelfstandigen vindt u op www.vreg.be.

Aansluitingen en binneninstallatie

Aanvragen aansluitingen.


Belangrijk: voor een defect aan de binneninstallatie bent u zelf verantwoordelijk. U moet dan een vakman bellen om het probleem te verhelpen.

Melden defect

Defect elektriciteit of aardgas: 078/35 34 33
Gasgeur: 0800 60 888
Deze nummers kunt u 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bellen.

Website

Infrax
Vreg