Riolering

Beheerder


Infrax is de beheerder van het gemeentelijk rioleringsnet. Infrax staat in voor het onderhoud, de exploitatie en de vernieuwing van de straatrioleringen.
Voor problemen m.b.t. de rioleringsaansluiting (verstoppingen) of voor een nieuwe aansluiting op de riolering is Infrax verantwoordelijk.

Meer informatie vindt u op de website van Infrax- aansluitingen - aansluiting riolering.