Telefoon

Het BIPT is het regulerend orgaan van de post- en telecommunicatiesector in België en is opgericht door de wet van 21 maart 1991. Het Instituut is in 1993 gestart met zijn activiteiten en die zijn steeds belangrijker geworden naarmate de markt zich openstelde voor concurrentie.

Het Instituut is belast met strategische opdrachten, regelgevende opdrachten, operationele opdrachten, opdrachten inzake de beslechting van geschillen tussen operatoren alsook inzake controle op de gehele sector. De behandeling van geschillen tussen de operatoren en hun cliëntèle maakt geen deel uit van die opdrachten. Voor die problemen is enkel de ombudsdienst bevoegd.

Er zijn diverse operatoren die telefoon-, fax- of Internetdiensten aanbieden.

Een volledige lijst met alle operatoren die beschikken over een vergunning voor het leveren van telecommunicatiediensten vindt u terug op de website van het BIPT.

Contact

BIPT:
Sterrenkundelaan 14 bus 21
1210 Brussel
Tel. 02/226.88.88 - fax 02/226.88.77
Mailcontact
Website : BIPT