Hulpverlening

Kinder- en jongerentelefoon (awel): 102

Dringende politiehulp: 011/ 69 50 50

Aids-telefoon Vlaanderen: 078/ 15 15 15

Antigifcentrum: 070/ 24 52 45

Brandwondencentrum: 016/ 34 87 50 - 03/ 217 75 95

Drugslijn: 078/ 15 10 20

Vlaamse Kankertelefoon: 070/ 15 800

Teleonthaal: 106

Zelfmoordpreventie: 02/ 649 95 55

Vertrouwenscentra kindermishandeling: 011/ 27 46 72

Infrax:
-infolijn 011/ 72 20 20
-storingen 011/ 72 20 40

Telefoon: 1280
-Storingen en technische problemen:
-Persoonlijke aangelegenheden thuis: 0800/ 22 700
-Beroepsdoeleinden: 0800/22 400

Telekabel: 011/ 26 60 70

Water:
-V.M.W. Hasselt: 011/28 06 11
-Permanente wachtdienst: 016/ 20 77 04

Centrum voor alcohol en andere drugsproblemen (CAD)
Luikersteenweg 134, 3500 Hasselt - 011/ 27 42 98

Gezondheidsinspectie
Rijksadministratief centrum
Gouverneur Verwilghensingel 75 - 3500 Hasselt - 011/ 22 77 55