Bekendmaking aanvragen (openbaar onderzoek) & beslissingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

  • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
  • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

 

Dossiernummer : OMV/2020/00138
Onderwerp: het plaatsen van 3 windturbines (1 op grondgebied Gingelom)
Aanvrager: Electrabel nv
Ligging: te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 29/01/2021 tot 27/02/2021

Dossiernummer : OMV/2020/00180
Onderwerp: het plaatsen van 2 propaangastanken van elk 1600l
Aanvrager: Jan Bosschaert
Ligging: Duivenstraat 1 te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 1/02/2021 tot 2/03/2021

Dossiernummer : OMV/VK2021/1
Onderwerp: het verkavelen van perceel in 2 bouwloten voor half-open bebouwing
Aanvrager: Jan Delille
Ligging: Mielenstraat te 3891 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 2/02/2021 tot 3/03/2021

Dossiernummer : OMV/2021/7
Onderwerp: een nieuwe grondwaterwinning op een diepte van 40 m en met een debiet van 1.200 m³/dag - 30.000 m³/jaar
Aanvrager: Van Elven agra
Ligging: Bosschellestraat te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 2/03/2021 tot 31/03/2021

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningen en meldingen

Dossiernummer : OMV/2020/145
Onderwerp:
het kappen van een boom
aanvrager : Joelle Peeters
ligging :
Hundelingnstraat 31  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
26 januari 2021

Dossiernummer : OMV/2020/146
Onderwerp:
het bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing
aanvrager : Deprez - Vandersmissen
ligging :
Nieuwstraat  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
26 januari 2021

Dossiernummer : OMV/2020/150
Onderwerp:
het kappen van 4 bomen
aanvrager : Dominique Coulon
ligging :
Albert Moyaertsstraat 64  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
26 januari 2021

Dossiernummer : OMV/2020/152
Onderwerp:
het verven van gevels
aanvrager : Patricia Daenen
ligging :
Groenhof 29  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
26 januari 2021

Dossiernummer : OMV/2020/156
Onderwerp:
het plaatsen van een zwembad
aanvrager : Marc Schevenels
ligging :
Mariastraat 5  te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
26 januari 2021

Dossiernummer : OMV/2021/2
Onderwerp:
het plaatsen van een bovengrondse propaangastank van 1600l
aanvrager : Andy Réga
ligging :
Steenweg 2  te 3890 Gingelom
Datum melding :
26 januari 2021

Dossiernummer : OMV/2020/153
Onderwerp:
het slopen van een achterbouw
aanvrager : Brett Cauwenberg
ligging :
Statiestraat 60  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
2 februari 2021

Dossiernummer : OMV/2020/158
Onderwerp:
het uitbreiden van een ééngezinswoning
aanvrager : Gunther Raymakers
ligging :
Abdijstraat 52  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
2 februari 2021

Dossiernummer : OMV/2020/160
Onderwerp:
het kaleien van gevels
aanvrager : Liesbet De Vos
ligging :
Thewitstraat 47  te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
2 februari 2021

Dossiernummer : OMV/2020/109
Onderwerp:
het verbouwen van een zonevreemde handelsruimte (ambacht) met woning
aanvrager : Bart Nivelles
ligging :
Steenweg 4  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
9 februari 2021

Dossiernummer : OMV/2020/136
Onderwerp:
het bouwen van 12 ééngezinswoningen
aanvrager : Verelst & Gilen projects
ligging :
Mgr Keesenstraat & Smisberg  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
9 februari 2021

Dossiernummer : OMV/2020/144
Onderwerp: het bouwen van een ééngezinswoning
aanvrager : Boffin - Siaens
ligging :
Hekberg  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
9 februari 2021

Dossiernummer : OMV/2020/159
Onderwerp:
het slopen van bestaande garage + bouwen nieuwe garage
aanvrager : Hans Marchal
ligging :
Langstraat 84  te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
9 februari 2021

Dossiernummer : OMV/2020/168
Onderwerp:
het plaatsen van een zwembad
aanvrager : David Hoche
ligging :
Pater Gillardstraat 14 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
9 februari 2021

Dossiernummer : OMV/2020/119
Onderwerp:
het regulariseren van een bestaande grondwaterwinning
aanvrager : maatschap Billen Theo, Dirk en Jan vvrzl
ligging :
Rampariestraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
16 februari 2021

Dossiernummer : OMV/2020/170
Onderwerp:
het aanleggen van een inrit (toegang) tot perceel
aanvrager : Valerie Dellicour
ligging :
Bergstraat te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
16 februari 2021

Dossiernummer : OMV/2020/172
Onderwerp:
het plaatsen van een zwembad
aanvrager : Mariella Vanderspikken
ligging :
Beemdwijk 20 te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
16 februari 2021

Dossiernummer : OMV/2020/173
Onderwerp:
het plaatsen van gevelstrips en een nieuw reclamebord
aanvrager : Murat Kodak
ligging :
Steenweg 174 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
16 februari 2021

Dossiernummer : OMV/2020/178
Onderwerp:
het kappen van ca. 20 coniferen
aanvrager : Marc Bormans
ligging :
Bronstraat 34 te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
16 februari 2021

Dossiernummer : OMV/2020/139
Onderwerp: erosiewerken Nachtegaal
aanvrager : gemeentebestuur Gingelom
ligging :
Borgwormsesteenweg te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
23 februari 2021

Dossiernummer : OMV/2020/161
Onderwerp: het vervangen van bestaande woning + schuur door nieuwbouw in ecologische materialen
aanvrager : Maris - Verstraelen
ligging :
Kortijsstraat 13 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
23 februari 2021

Dossiernummer : OMV/2020/169
Onderwerp: het plaatsen van een carport
aanvrager : Sarah Desiron
ligging :
Kortijsstraat 9 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
23 februari 2021

Dossiernummer : VK/2020/10
Onderwerp: het verkavelen van perceel in 3 bouwloten voor open bebouwing
aanvrager : Rik Appeltans
ligging :
Kerkomstraat te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
23 februari 2021

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen een beslissing als u gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie Limburg, op het volgende adres: Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.
U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van Gingelom. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de dossiernummer en het voorwerp van de aanvraag;
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekening IBAN BE82 0910 1312 8068 - BIC GKCCBEBB van de Provincie Limburg, Decentrale Ontvangsten, 3500 Hasselt, met vermelding van "beroep - art. 930 8200/702 35 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

Meer informatie

De bekendmaking van beslissingen en meldingsakten gebeurt volgens de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk 9 van Titel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De beslissing of meldingsakte wordt ook ter plaatse uitgehangen.