Omgevingsvergunning voor een
ingedeelde inrichting of activiteit klasse 1

Klasse 1:  inrichtingen die vergunningsplichtig zijn

Een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 1 dient digitaal te worden aangevraagd bij de Deputatie van de Provincie Limburg.
De vergunning wordt vanaf 23 februari 2017 afgeleverd voor onbepaalde duur.
 
Voorbeelden van vergunningsplichtige inrichtingen klasse 1
- Wasserijen
- Benzinestations
- Afvalverbrandingsinstallaties
- ...
 
Kostprijs
Omgevingsvergunning voor ingedeelde inrichting of activiteit klasse 1: € 560,00 + dossierkost provincie.
Er is tevens een jaarlijkse belasting op hinderlijke inrichtingen klasse 1.

Dossierkost provincie.