Omgevingsvergunning voor
een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 2

Klasse 2: inrichtingen die vergunningsplichtig zijn.

Een milieuvergunning klasse 2 dient te worden aangevraagd via een milieuvergunningsaanvraagformulier (te verkrijgen bij de dienst Leefmilieu) bij het College van Burgemeester en Schepenen. De vergunning moet aangevraagd en verkregen worden voor de ingebruikname.

De aanvraag dient in 7-voud te worden ingediend. De behandelingstermijn voor een milieuvergunning klasse 2 is 3 maanden. Bij de procedure hoort een openbaar onderzoek van 30 dagen. Eventueel worden externe adviezen aangevraagd. Elke beslissing over een milieuvergunningsaanvraag wordt gedurende 30 dagen bekendgemaakt. Binnen deze periode kan beroep worden ingediend bij de Bestendige Deputatie van Limburg.

De milieuvergunning wordt afgeleverd voor maximum 20 jaar.
Een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 2 dient digitaal te worden aangevraagd bij het College van Burgemeester en Schepenen. De vergunning moet aangevraagd en verkregen worden voor de ingebruikname.
De vergunning wordt vanaf 23 februari 2017 afgeleverd voor onbepaalde duur.
 
Voorbeelden van vergunningsplichtige inrichtingen klasse 2
- Bakkerijen met meer dan 10 kW geïnstalleerd vermogen aan machines
- Schrijnwerkerijen met meer dan 10 kW (tot en met 200 kW) geïnstalleerd vermogen aan machines
- Het houden van meer dan 10 volwassen honden
- Feestzalen en lokalen met dansgelegenheid van meer dan 100m² (sanitair, inkomhal ed. inbegrepen)
- Allerhande bedrijvigheden van meer dan 10kW tot en met 200 kW
- Garages met meer dan 1 schouwput of brug
- ...
 
Kostprijs
- Omgevingsvergunning voor ingedeelde inrichting of activiteit klasse 2 – vereenvoudigde procedure: € 25,00
- Omgevingsvergunning voor ingedeelde inrichting of activiteit klasse 2 – gewone procedure: € 80,00

Gecombineerde projecten

- Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen + ingedeelde inrichting/activiteit klasse 2 – vereenvoudigde procedure: € 50,00
- Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen + ingedeelde inrichting/activiteit klasse 2 – gewone procedure: € 105,00

Dossierkost provincie.