Omgevingsvergunning voor
een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3

De melding dient voorafgaandelijk ingediend te worden bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het College van Burgemeester en Schepenen neemt akte van deze meldingen.
 
Het digitaal indienen is niet verplicht voor meldingen, tenzij de exploitatie gekoppeld is aan het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen waarvoor de medewerking van een architect verplicht is.
De digitale aanvraag kan gebeuren via www.omgevingsloket.be/digitaalloket/home.
De aanvraagformulieren voor het indienen van een analoog dossier vindt u hier.
 
 
Voorbeelden van meldingsplichtige inrichtingen
- Stookolietanks vanaf 5.000 liter horende bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt
- Propaangastanks tot 3000 liter
- Het lozen van huishoudelijk afvalwater in beken, grachten en dergelijke
- Een slagerij
- Een schrijnwerkerij met meer dan 5 tot en met 10 kW geïnstalleerd vermogen aan machines
- Een bakkerij met meer dan 5 tot en met 10 kW geïnstalleerd vermogen aan machines
- Autoherstelplaatsen met gebruik van (g)één 1 schouwput of brug
 
Kostprijs
- Melding ingedeelde inrichting of activiteit (klasse 3): € 11,50

Gecombineerde projecten
- Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen + ingedeelde inrichting/activiteit klasse 3 – vereenvoudigde procedure: € 36,50

Kostprijs provincie.

Voorbeelden van meldingsplichtige inrichtingen zijn:

- Stookolietanks vanaf 5.000 liter horende bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt
- Propaangastanks tot 3000 liter
- Het lozen van huishoudelijk afvalwater in beken, grachten en dergelijke
- Een slagerij
- Een schrijnwerkerij met meer dan 5 tot en met 10 kW geïnstalleerd vermogen aan machines
- Een bakkerij met meer dan 5 tot en met 10 kW geïnstalleerd vermogen aan machines
- Autoherstelplaatsen met gebruik van (g)één 1 schouwput of brug

Meldingsformulier

Kostprijs : € 11,50 per milieuvergunning klasse 3