Bekendmaking aanvragen (openbaar onderzoek) & beslissingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

  • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
  • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

 

Dossiernummer : OMV/2020/126
Onderwerp: het bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing
Aanvrager: Ruben Vantilt
Ligging: Egmonthof te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 10/11/2020 tot 9/12/2020

Dossiernummer : OMV/2020/138
Onderwerp: het plaatsen van 3 windturbines (1 op grondgebied Gingelom)
Aanvrager: Electrabel nv
Ligging: Stepsstraat te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 16/11/2020 tot 15/12/2020

Dossiernummer : OMV/2020/119
Onderwerp: de regularisatie van een bestaande grondwaterwinning die dient om 2 ha kersenplantage te bevloeien
Aanvrager: Billen Theo, Dirk & Jan
Ligging: Kleinjeuk te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 24/11/2020 tot 23/12/2020

Dossiernummer : OMV/2020/139
Onderwerp: erosiewerken Nachtegaal
Aanvrager: gemeentebestuur Gingelom
Ligging: Borgwormsesteenweg te 3891 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 24/11/2020 tot 23/12/2020

Dossiernummer : OMV/2020/134
Onderwerp: het wijzigen van functie : van kantoorfunctie naar woonfunctie
Aanvrager: Manu Tilkens
Ligging: Thewitstraat 38 + 39 te 3891 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 25/11/2020 tot 24/12/2020

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningen en meldingen

Dossiernummer : OMV/2020/93
Onderwerp: het verbouwen van een woning
Aanvrager:
Buvens - Celis
ligging :
Steenweg 150 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
20 oktober 2020

Dossiernummer : OMV/2020/95
Onderwerp: het verbouwen van een woning
Aanvrager:
Anaïs Smets
ligging :
Buvingenstraat 15 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
20 oktober 2020

Dossiernummer : OMV/2020/101
Onderwerp: het slopen van een stal
Aanvrager:
Ludo Vaes
ligging :
Kusterstraat 25 te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
20 oktober 2020

Dossiernummer : OMV/2020/91
Onderwerp: het wijzigen van reliëf + plaatsen keerwanden
Aanvrager:
Lies Smeets
ligging :
Borgwormsesteenweg 20 te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
27 oktober 2020

Dossiernummer : OMV/2020/100
Onderwerp: het regulariseren keerwand + reliëfwijziging + plaatsen bekaert draad
Aanvrager:
Beelen - Schutters
ligging :
Hekberg 46 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
27 oktober 2020

Dossiernummer : OMV/2020/106
Onderwerp: het plaatsen van een reclamepyloon - Aldi
Aanvrager:
Publilux
ligging :
Steenweg te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
27 oktober 2020

Dossiernummer : OMV/2020/108
Onderwerp: het plaatsen van houten bekleding, wijzigen van gevelopeningen (regularisatie)
Aanvrager:
Frank Dorissen
ligging :
Stepsstraat 3 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
27 oktober 2020

Dossiernummer : OMV/2020/124
Onderwerp:
het verwezenlijken zorgwoning binnen het bestaande bouwvolume
Aanvrager:
Dominique Van den Broeck
ligging :
Sint-Truidenstraat 21 te 3890 Gingelom
Datum melding :
27 oktober 2020

Dossiernummer : OMV/2020/103
Onderwerp: het bouwen van een halfopen woning
Aanvrager:
Ecobuilder bvba
ligging :
Langstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
3 november 2020

Dossiernummer : OMV/2020/104
Onderwerp: het bouwen van een gesloten woning
Aanvrager:
Ecobuilder bvba
ligging :
Langstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
3 november 2020

Dossiernummer : OMV/2020/107
Onderwerp: het verven van gevels
Aanvrager:
Ingrid Peetermans
ligging :
Groenhof 27 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
3 november 2020

Dossiernummer : OMV/2020/116
Onderwerp: het bouwen van een vrijstaand bijgebouw : overdekt terras + tuinbergruimte
Aanvrager:
Antoine Lux
ligging :
Oude Katsei 14 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
10 november 2020

Dossiernummer : OMV/2020/132
Onderwerp: het wijzigen van functie : van appartement naar toonzaal/stockageruimte
Aanvrager:
Bart Vanmarsenille
ligging :
Homsemstraat 38 te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
10 november 2020

Dossiernummer : OMV/2020/81
Onderwerp: een nieuwe grondwaterwinning voor beregening akkers
Aanvrager:
Agrotech Leonard
ligging :
Oude Katsei te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
17 november 2020

Dossiernummer : OMV/2020/82
Onderwerp: een nieuwe grondwaterwinning voor beregening akkers
Aanvrager:
Agrotech Leonard
ligging :
Nieuwstraat te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
17 november 2020

Dossiernummer : OMV/2020/112
Onderwerp: het verbouwen van een ééngezinswoning
Aanvrager:
Silke Smits
ligging :
Wezerenstraat 23 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
17 november 2020

Dossiernummer : OMV/2020/113
Onderwerp: het plaatsen van L-elementen
ligging :
Hekberg 7 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
17 november 2020

Dossiernummer : OMV/2020/125
Onderwerp: het plaatsen van een zwembad
Aanvrager:
Sigi Mievis
ligging :
Oude Katsei 85A te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
17 november 2020

 

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen een beslissing als u gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie Limburg, op het volgende adres: Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.
U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van Gingelom. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de dossiernummer en het voorwerp van de aanvraag;
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekening IBAN BE82 0910 1312 8068 - BIC GKCCBEBB van de Provincie Limburg, Decentrale Ontvangsten, 3500 Hasselt, met vermelding van "beroep - art. 930 8200/702 35 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

Meer informatie

De bekendmaking van beslissingen en meldingsakten gebeurt volgens de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk 9 van Titel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De beslissing of meldingsakte wordt ook ter plaatse uitgehangen.